Đại lý Hotline Facebook Tài khoản
Hiền Hoàng 0982.011.687 https://www.facebook.com/DaiLyHienHoang DaiLyHienHoang (111222)
Khánh Trắng 096.6699.296 https://www.facebook.com/dailykhanhtrang1102 Đại Lý Khánh Trắng (1102)
Tô Tuấn Anh 012.7667.1995 https://www.facebook.com/Tuasnanhh20895 Đại lý Gold (6666)
Kim Oanh 0981.010.888 https://www.facebook.com/DLGFCOIN Kim Oanh (88888)
Hằng Moon 0886.29.8888 https://www.facebook.com/MoonHang9999 Đại Lý Hằng Moon (99999)
Thanh Hoàn 0961.428.488 https://www.facebook.com/DaiLyThanhHoan DaiLyThanhHoan (1987)
Hoang Dinh Huy 0971.533.082 https://www.facebook.com/huy.hoangdinh DaiLyHoangHuy (6688)
Chàngg Ngố 0977.572.294 https://www.facebook.com/ChangTraiiii Chàngg Ngố (115115)
Tú Béo 0965.333.335 https://www.facebook.com/doanthanh.tu.712 Đại Lý Gold Thái Bình (86)
Ho Duc Thien 0913.442.648 https://www.facebook.com/profile.php?id=100004058779575 164 Lê Thanh Nghị (164164)
Trần Công Thắng 0947.293.333 https://www.facebook.com/trancongthang.trancongthang Trần Thắng 85 (1818)
Mua vào: 1.4 - Bán chuyển khoản: 1.38 - Bán thẻ: 1.12
(Lưu ý: Để tránh tin nhắn rơi vào Tin nhắn chờ. Quý khách vui lòng gọi điện hoặc Add Friend tài khoản Facebook của đại lý trước khi chat để đại lý biết nhé.)