Đại lý Hotline Facebook Tài khoản
Khánh Trắng 096.6699.296 https://www.facebook.com/dailyzonetv1102 BLVKhanhTrang (1102)
Tô Tuấn Anh 012.7667.1995 https://www.facebook.com/Tuasnanhh20895 Đại lý Gold (6666)
Kim Oanh 0981.010.888
0981.010.666
https://www.facebook.com/DLGFCOIN Kim Oanh (88888)
Tiêu Phong 0983.749.759 https://www.facebook.com/vietanh.rain TiêuPhong (6868)
Mua vào: 1.5 - Bán chuyển khoản: 1.45 - Bán thẻ: 1.2
(Lưu ý: Để tránh tin nhắn rơi vào Tin nhắn chờ. Quý khách vui lòng gọi điện hoặc Add Friend tài khoản Facebook của đại lý trước khi chat để đại lý biết nhé.)